LUXO Ninety LED-Arbeitsplatzleuchte
Statt 434,35 €  ab 325,76 €*
LUXO Trace LED-Arbeitsplatzleuchte
Statt 260,61 €  ab 195,46 €*
LUXO Ovelo LED-Arbeitsplatzleuchte
Statt 403,41 €  ab 257,93 €*
LUXO Split LED-Tischleuchte
Statt 534,31 €  ab 356,11 €*
Motus mini schwarz
LUXO L-1 Architektenleuchte, Design-Ikone
Statt 279,65 €  ab 111,56 €*
Motus Table
362,95 €*
LUXO L-1 LED Architektenleuchte, Design-Ikone
Statt 351,05 €  ab 218,66 €*